MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK

Medobčinski uradni vestnik

Medobčinski uradni vestnik (ISSN 1408-1717) je glasilo v katerem objavljajo svoje predpise občine, javne gospodarske družbe in Ustavno sodišče.

Uradno glasilo večine lokalnih skupnosti SV Slovenije. Objavlja odloke, sklepe, poročila ter ostale akte, ki jih izdajajo mestni in občinski sveti ter župani. Nepogrešljiv pripomoček pravnikom, podjetnikom in vsem, ki jim ni vseeno, kakšne so njihove pravice in dolžnosti v okviru mesta, občine, mestne četrti, krajevne skupnosti ...

Medobčinski uradni vestnik izhaja po potrebi, kot uradno glasilo občin. Letno izide okoli 30 številk. Letna naročnina je 32 EUR + DDV

Naslednja številka

Kontakt

MUV številke :

Predpis
Št.MUV/Str

Mail

To je pa naslov od pdf-ja
Zapri